ZV         Gulpen Home Home

Copyright © ZV Mosaqua 2015. Alle rechten voorbehouden. Huisregels | Disclaimer

Zwemvereniging van het Heuvelland!


Een vereniging moet natuurlijk goed georganiseerd zijn wil het kunnen blijven voortbestaan. Dit hebben wij mede aan de inzet van ons bestuur te danken. Jaarlijks nodigt het bestuur ieder lid van de zwemvereniging uit om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering. Hier kan ieder lid (al dan niet gemachtigd) zijn of haar stem uitbrengen en meepraten over het bestuur. De belangrijkste zaken van het afgelopen jaar en het komende jaar worden aan de kaak gesteld.

Functie

Naam

Telefoonnummer

E-mailadres

Aanspreekpunt voor vragen m.b.t.

Interim-voorzitter

Eloy Hoofs

06 154 927 61

voorzitter@zv-mosaqua.nl

Algemene zaken

Secretaris

Angelique Pelzer

(043) 450 1055

secretaris@zv-mosaqua.nl

Secretariaat

Penningmeester

Phil Przybylak

(043) 451 1427

penningmeester@zv-mosaqua.nl

Contributie

Activiteiten Coördinator

Carola Hensels

06 122 394 03

activiteiten@zv-mosaqua.nl

Activiteiten, ledenwerving

Zwemcommissie

Monique van Sint Fiet

06 461 117 86

zwemcommissie@zv-mosaqua.nl

Ledenadministratie, trainingen, wedstrijden

PR Coördinator

Eloy Hoofs

06 154 927 61

pr@zv-mosaqua.nl

Website, promotie

Penningmeester 2

Monique Jonkers

(043) 455 3712


Overige financiële zaken


De zwemvereniging zou niet kunnen bestaan zonder de ervarenheid van de trainers. Onze trainers hebben bij de KNZB één of meerdere trainerscursussen afgelegd en zijn in het bezit van het Wedstrijdtrainer B of Wedstrijdtrainer A certificaat. De trainersstaf wordt verder ondersteund door een aantal hulptrainers. Hieronder staat een lijst van de huidige trainersstaf van ZV Mosaqua weergegeven.


Wedstrijdtrainers A

Nelly Eijsermans


Wedstrijdtrainers B

Maurice Brouns, Truus Laenen, Monique van Sint Fiet


Hulptrainers

Birgit Bartelds, Elly Knops, Helmuth, Lilian en Savannah Lukassen, Marion Moonen, Maurice Pleijers, Timo Przybylak en Menno WeustenraadDe club juicht het toetreden van nieuwe trainers ten alle tijden toe. Indien u geïnteresseerd bent om een trainerscursus te volgen, vraag dan bij een van de van de trainers of de voorzitter naar de voorwaarden.


Tijdens wedstrijden zijn er een aantal officials nodig van elke verenging om de zwemmers te klokken. Bovendien moeten wedstrijdzwemmers zich aan de officiële regels van de KNZB houden, anders worden ze gediskwalificeerd. De officials letten erop dat deze regels worden nageleefd. De diskwalificatiecodelijst is hier te bekijken. De volgende mensen zijn door de KNZB erkend als officials van ZV Mosaqua:

Bevoegdheid 3JK

Bevoegdheid 3J

Bevoegdheid 3

Nelly Eijsermans

Angelique Pelzer

Maurice PleijersMonique van Sint FietDe club staat bekend als gezellig en enthousiast. Regelmatig worden voor de leden en vrienden en familie sociale activiteiten georganiseerd, die doorgaans druk worden bezocht. Zo hebben wij in het verleden speurtochten, spelletjes, carnavalsoptochten, wandelingen en klimochtenden gehouden, tot uitjes naar plaatselijke attracties en in 2011 het vijftienjarig jubileumfeest. Ook wordt er jaarlijks een spetterend en zeer populair ‘openingsfeest’ gehouden voor de leden en hun vrienden en familie met een lekker buffet om van te genieten.


Om de activiteiten te organiseren zijn wij altijd opzoek naar vrijwilligers die willen helpen de activiteiten te organiseren onder leiding van de activiteiten coördinator. Dit mogen ouders zijn, maar ook jeugd kan hierin bijdragen. Alle ideeën en hulp is welkom door te mailen naar activiteiten@zv-mosaqua.nl.

Bestuur Trainers Officials Activiteitencommissie


Naast gewone leden, het bestuur, de trainers, de officials en de jeugdraad zijn er ook nog ereleden. Deze worden benoemd op voordacht van het bestuur op grond van buitengewone verdiensten voor de vereniging. Zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de overige leden doch zijn vrijgesteld van contributiebetaling.


De volgende personen zijn erelid binnen onze zwemvereniging:


Daarnaast is John Knops benoemd tot erevoorzitter. Na negen jaar bestuurslid te zijn geweest, waarvan zes jaar als voorzitter, heeft hij het stokje overgedragen. Hij blijft echter waakzaam over het functioneren van de vereniging door, zowel gevraagd als ongevraagd, advies te geven waar nodig geacht.

Ereleden


Leden van verdienste worden benoemd op voordacht van het bestuur op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging. Zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de overige leden doch zijn vrijgesteld van contributiebetaling.


De volgende personen zijn lid van verdienste binnen onze zwemvereniging:

Leden van verdienste