ZV         Gulpen Home Home

Copyright © ZV Mosaqua 2015. Alle rechten voorbehouden. Huisregels | Disclaimer

Zwemvereniging van het Heuvelland!
MogelijkhedenZV Mosaqua heeft een divers ledenbestand en biedt daarom verschillende lidmaatschappen aan. Grofweg kan men zich inschrijven als wedstrijdzwemmer (of Master vanaf 25 jaar) of als trimzwemmer. Daarnaast is er voor studerende wedstrijdzwemmers die niet kunnen komen trainen het studentenlidmaatschap.


Wedstrijdzwemmers

ZV Mosaqua is aangesloten bij de KNZB en neemt deel aan verschillende wedstrijden. Om de wedstrijdzwemmers optimaal te kunnen laten voorbereiden op deze wedstrijden mogen zij onbeperkt komen trainen en worden er twee banen voor hen gereserveerd tijdens de training. Anderzijds verwacht de club van wedstrijdzwemmers dat zij minimaal twee keer per week komen zwemmen en dat zij de trainingen serieus benaderen. Doelgerichte training voor wedstrijdzwemmers van een gediplomeerde trainer wordt op dinsdag en donderdag gegeven. De overige trainingsdagen zullen hulptrainers begeleiding geven. Ook gelden er strikte regels wat betreft het afmelden voor wedstrijden. Meer informatie over de verschillende wedstrijden waaraan de vereniging meedoet is hier te vinden.  


Masters

Voor wedstrijdzwemmers vanaf 25 jaar worden aparte wedstrijden georganiseerd en treedt men toe tot de Masters. Op deze manier hoeft men niet tussen de kinderen zitten bij wedstrijden en kan er met leeftijdgenoten worden gestreden. Trainingen worden overigens gelijktijdig met de andere trainingen gegeven. Net als bij de wedstrijdzwemmers wordt er verwacht dat Masters minimaal twee keer per week zwemmen en de trainingen serieus benaderen. Info via masters@zv-mosaqua.nl.


Trimzwemmers

Naast wedstrijdzwemmers biedt de club ook ruimte aan een grote groep recreanten (waarvan de leeftijden variëren van zeer jong tot oud) voor wie aparte banen worden gereserveerd.  is iedere trainingsdag een hulptrainer aanwezig om de trimzwemmers te begeleiden.


Studentenlidmaatschap

Als jongeren slagen en gaan studeren hebben ze minder tijd en zeker minder geld over. Helaas gaat dit vaak ten koste van het lidmaatschap. Daarom hebben we speciaal voor trouwe leden die wedstrijdzwemmen, gaan studeren, daardoor moeten verhuizen en daardoor geen tijd hebben om te komen trainen een aparte regeling. Vaak kunnen studenten in de stad waar ze studeren in het zwembad trainen. Indien ze toch (ook) de wedstrijden bij ZV Mosaqua willen blijven zwemmen, hoeven zij alleen de bondscontributie plus € 7,50 per kwartaal te betalen en mogen ze meedoen met activiteiten en maximaal 15 keer per jaar komen trainen. Zo blijf je toch verbonden met de vereniging, blijft je startnummer behouden voor officiële tijden en kun je goedkoop meedoen aan activiteiten.

In het kort de voorwaarden:

Soorten lidmaatschapIn principe dien je in het bezit te zijn van hetzij de nieuwe Zwem ABC diploma’s hetzij de oude zwemdiploma’s A en B. Mocht je dit niveau echter (nog) niet hebben bereikt en wil je toch bij de club zwemmen, dan kun je ook onze eigen vaardigheidstoets afleggen. Hierbij moet je aan de volgende eisen voldoen (een en ander ter beoordeling van de trainers):Naast het bezitten van het Zwem ABC is het in acht nemen van de huisregels een tweede voorwaarde om lid te kunnen worden van de vereniging. In het huishoudelijk regelement staan o.a. regels over de clubpas, het gebruik van de kledingshokjes, de gang van zaken bij wedstrijden, verzekering en de deelname van ouders/verzorgers aan zwem- en andere activiteiten. Klik hier voor een overzicht van de huisregels.

Om lid te worden heb je het Zwem ABC nodig!Diploma’s

Naast het faciliteren van trainingen en wedstrijden biedt ZV Mosaqua haar leden ook de mogelijkheid om de diploma’s Zwemvaardigheid 1,2 en 3 en Survival 1,2 en 3 te behalen. Leden worden op basis van hun inzet en prestaties op de trainingen (gedurende een langere periode) geselecteerd voor het diplomazwemmen. Deze selectie wordt verricht door onze gediplomeerde trainers. Klik hier voor meer informatie en de eisen van de Zwemvaardigheiddiploma’s en Survival. Het diplomazwemmen kost € 12,50.


Clubpas

ZV Mosaqua heeft een regeling getroffen met het zwembad waarbij onze leden gebruik maken van een ledenpas om aan te tonen dat zij zonder betaling tijdens trainingsuren het zwemparadijs in mogen. Hiervoor dien je een pasfoto in te leveren bij de trainers, samen met het inschrijfformulier. Je clubpas heb je overigens iedere keer nodig dat je komt zwemmen. Zonder pas loop je het risico dat je aan de kassa verzocht wordt om entree te betalen. Tot slot heeft de clubpas ook een voordeel. Leden van de vereniging die in het bezit zijn van een dergelijke pas kunnen ook buiten de trainingsuren tegen het lagere inwonerstarief van de gemeente Gulpen-Wittem gebruik maken van het Zwemparadijs Mosaqua.

Extra’s