ZV         Gulpen Home Home

Copyright © ZV Mosaqua 2015. Alle rechten voorbehouden. Huisregels | Disclaimer

Zwemvereniging van het Heuvelland!
Contributie


Elk lid van de zwemclub moet worden ingeschreven bij de Koninklijke Nederlandse zwembond (KNZB) en voor elk lid moet er een bondscontributie betaald worden aan de KNZB. Deze bondscontributie wordt elk jaar aangepast en bestaat naast contributie voor de KNZB uit een bijdrage voor de Regio Zuid en een verzekeringspremie. Wij zullen voor het begin van elk (kalender)jaar (zodra dit bekend is) melden welk bedrag u moet betalen.


De KNZB maakt onderscheid tussen wedstrijdzwemmers en overige leden. Masters vallen hierbij ook onder wedstrijdzwemmers. Ondanks het verschil in bondscontributie, is de ervaring dat wedstrijdzwemmen een extra dimensie geeft aan het trainen (men ziet resultaat). Dit geldt zeker voor jongere leden, maar ook voor ouderen (Masters). Elk lid van de zwemvereniging kan zich gedurende het gehele jaar via Nelly opgeven als wedstrijdzwemmer.


De bondscontributie dient ieder jaar vóór 31 januari te zijn overgemaakt op het rekeningnummer van de zwemclub (zie hierboven). Leden die zich gedurende het jaar aanmelden dienen de bondscontributie bij aanmelding over te maken. Wij zullen de geïnde bedragen vervolgens op de rekening van de KNZB storten. Bij afmelding in de loop van het jaar wordt géén bondscontributie terugbetaald (aangezien de bond ons dit ook niet terugbetaalt). Leden die zich pas na 14 december afmelden blijven ook het volgende jaar de bondscontributie verschuldigd. De bondscontributie dient door elk lid geheel betaald te worden, hier geldt dus géén gezinskorting aangezien deze contributie moet worden overgedragen aan de KNZB.


De kosten van het studentenlidmaatschap zijn gelijk aan de bondscontributie voor wedstrijdzwemmers plus € 7,50 per kwartaal. Dit lidmaatschap is voor trouwe leden die gaan studeren, daardoor moeten verhuizen en geen tijd over hebben om in ons bad te komen trainen. Voorwaarde is dat de zwemmer al wedstrijdzwemmer bij ZV Mosaqua is en wedstrijden blijft zwemmen. De zwemmer mag dan maximaal 15 keer per jaar komen trainen. Ook mag je voor de prijs als lid-zijnde meedoen aan activiteiten. Klik hier voor meer informatie. Verder kunnen studenten van het CIOS contact opnemen met het bestuur over mogelijkheden aangezien zij ook verzekerd dienen te zijn bij de KNZB.


Als lid van de zwemvereniging betaalt u twee soorten contributie: de clubcontributie en de bondscontributie. Het bestuur heeft een aantal jaren geleden besloten deze twee contributies los te koppelen om een aantal redenen. Ten eerste verandert de bondscontributie elk jaar; de club heeft hier geen invloed op. In het geval dat beide contributies zouden worden samengevoegd zou dit betekenen dat de contributie en eventueel ook daaraan gekoppelde automatische overschrijvingen elk jaar moeten worden aangepast. Daarnaast zorgt de ontkoppeling voor meer transparantie naar de leden toe aangezien zij nu makkelijker kunnen zien hoe de contributie bedragen tot stand komen. Ten slotte levert dit minder administratieve rompslomp op en kan het geïnde geld in een keer worden overgemaakt naar de KNZB.


Zowel de bondscontributie als de clubcontributie dienen te worden overgemaakt op rekeningnummer NL28 RABO 0117 809 349 t.n.v. Zwemvereniging Mosaqua Gulpen o.v.v. naam en onderwerp. Wordt er niet op tijd betaald dan zijn wij genoodzaakt desbetreffende de toegang tot de zwemtrainingen en activiteiten te ontzeggen! Gelieve daarom aan onderstaande betalingstermijnen te houden.


Hieronder staan de clubcontributie en de bondscontributie verder uitgelegd. Daarnaast zijn de kosten voor het studentenlidmaatschap weergegeven. Indien u vragen of opmerkingen heeft over contributie gerelateerde zaken, dan kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@zv-mosaqua.nl.

Bondscontributie Clubcontributie Studentenlidmaatschap


Wedstrijdzwemmers

Masters

Overige leden

Jonger dan 12 jaar

12 jaar en ouder

Bondscontributie 2017

€ 17,45

€ 49,45

€ 49,45

€ 15,75


Naast de bondscontributie dien ieder lid ook clubcontributie te betalen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen wedstrijdzwemmers en overige zwemmers. Wél past de club gezinskorting toe. Een contributiejaar loopt van januari tot december; er wordt geen rekening gehouden met vakanties. Het tweede kwartaal bijvoorbeeld, start dus in april. Hieronder volgen de contributietarieven.
Clubcontributie (geldend per 01-04-2015)

januari - maart

april - juni

juli - augustus

september - december

Lid nummer 1 van gezin

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 50,00

Lid nummer 2 en verder (gezinskorting)

€ 46,25

€ 46,25

€ 46,25

€ 46,25

Het is erg belangrijk dat u de contributie op tijd betaalt. De contributie dient steeds uiterlijk aan het einde van de eerste maand van de contributieperiode te worden betaald. Voor het hele jaar gelden de volgende betalingsdeadlines:Indien u niet tijdig betaalt zal er na twee weken een waarschuwing worden gestuurd met het verzoek binnen twee weken het openstaande bedrag te betalen. Twee weken later (een maand na de originele betalingstermijn) zal het desbetreffende lid medegedeeld worden dat hij/zij uitgesloten zal worden van trainingen en geldt een boete van € 5,- per maand totdat het openstaande bedrag is betaald. Indien het lid toch op de training verschijnt, zal deze niet mee mogen doen of in geval van een minderjarige zal er briefje meegegeven worden voor de ouders dat er niet meer mag worden getraind. Indien u het openstaande bedrag heeft betaald mag het lid weer komen trainen. Om dit proces te versnellen kunt u een e-mail sturen naar penningmeester@zv-mosaqua.nl om deze op te hoogte te brengen van de betaling.


Betalingsdeadlines